לימור חורי

מנהלת בית הספר

תהילה שטרייכר

סגנית מנהלת

אלעד יורב

רב בית הספר

ליטל גואטה

מזכירה

מירה פריד

רכזת חברתית

קרן ויסברד

רכזת שפה

יוכבד צורישדי

רכזת חשבון

תמר ביטאן

רכזת תקשוב

נחמה זילברצן

רכזת בטחון