ספרית נעם הראה

ספרייה

בספריית בית הספר שלנו כ 2000 ספרים חדשים שנקנו תוך הקפדה והתאמה לרוח בית הספר.
הספרייה ממוחשבת ,מסודרת, נקיה, מאירת פנים, מנוהלת ומתופעלת על יד מורה מצוות המורות.
כל כיתה מבקרת בספריה אחת לשבוע כחלק משעור שפה עם מחנכת הכיתה. ניתנת אפשרות גם להחליף ספר פעם נוספת במהלך השבוע בשעות שהספריהפעילה.
בית הספר רואה את נושא הקריאה כערך חשוב התורם ללמידה ולהעשרת הידע הכללי של התלמידה.
כדי לעודד ולחבב את הקריאה ,אנו עורכים במהלך השנה פעילויות שונות סביב נושא הקריאה החופשית, כגון:
•חלוקת תעודות למובילת קריאה
•פרסום הספרים הנקראים ביותר ע״י התלמידות
•תלמידות כותבות המלצות על ספרים
• לומדים על סופרים ומאיירים
•מפגש עם סופר/ מאייר במהלך השנה
•הצגות של הבנות בעקבות ספרים שקראו
•תחרויות קריאה בין הכיתות.
•״שולחן החודש״ ספרים המונגשים לקריאה בהפסקות, בנושאים הקשורים באותו חודש
•יוצרים ומציירים בעקבות קריאה
ועוד ….
מצורף בגלריה סרטון ..
צפו ותהנו , חוויות מהשנה שחלפה.