לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה
8:00
8:30
שיעורי 1
8:30
9:00
הפסקת אוכל
9:00
9:15
שיעור 2
9:15
10:00
הפסקה
10:00
10:20
שיעור 3
10:20
11:05
שיעור 4
11:05
11:50
הפסקה
11:50
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
שיעור 6
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:40
שיעור 7
13:40
14:20