דבר המנהלת

נעם הראה מביא בכנפיו בשורה גדולה לרמת גן-
בית ספר תורני ייחודי  לבנות המאמין כי כל תלמידה הבאה בשערי בית הספר
לומדת ומיישמת להדבק בקדש ולהיות עשירה בדעת.
בפרשת בשלח לומדים  אנו על "שירת הים " בה שרו עם ישראל הודו והללו את ה' יתברך
על נס קריעת הים וההצלה מפני המצרים שהצרו אותם מאות שנים.
ומיד לאחר שמסתיימת השירה , אוחזות הנשים בתוף יחד עם מרים הנביאה והמנהיגה הדגולה,
ומחוללות ושרות.
כך כותבת התורה:
"ותקח מרים הנביאה את התוף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות".
הנשים ממתינות בסבלנות
הן יודעות כי יגיע זמנן לשיר.
הן הצטיידו בתפים עוד במצרים כי ידעו שאם משה מבטיח שיקרו ניסים גדולים וה' ילחם לכם
הניסים בוא יבואו.
ומי לימד אותן את סוד האמונה? מרים הנביאה!
אותה מרים שעקבה אחר משה ביאור ודאגה לשלומו של הפעוט.
מרים לימדה את הנשים בכל הדורות את סוד הסבלנות, האמונה והלמידה.
ומבארה של מרים הגדולה שותות אף אנו. 
צוות בית הספר נעם הראה שוקד לילות כימים על חינוכן של הבאות בשעריו.
הכותרת: "דבקים בקדש ומעשירים בדעת "היא דרך חיים יומיומית.
באתר תוכלו לטעום מעט המכיל את המרובה מהעשייה היומיומית העשירה.
החל ממדרשת "בנות צלופחד" המתקיימת בשעה מוקדמת לפני שמונה בבוקר למי שליבה חפץ,
בה לומדים סוגיות בתלמוד
המשך בלימודי חברותות בכתות א, ה
לימודי תורה מעמיקים וכמובן לימודים בכל מקצועות הליבה מועשרים ומדויקים.
עבודות חקר נכתבות לכבוד שבעים שנות תקומת עם ישראל בארצו.
ועוד ועוד.
בית הספר רואה את עצמו כחלק מהלב הפועם של הקהילה בעיר ובעם ישראל.
אנו  מתחברות לקהילה ע"י משלוח חבילות ליחידות הצנחנים, חבילות מזון במסגרת חמ"ד וחסד ופעילויות שונות במרחב הקהילתי ע"י סיירות הקהל.
כדי לחוש מעט מקרוב על הנלמד ונעשה
אתם מוזמנים לדפדף באתר ולטעום מהעשייה המתרחבת מידי יום.